Minimize

Thông tin tham khảo

Minimize

Thông tin liên hệ

Để được Tư vấn, Hỗ trợ Quý khách vui lòng liên hệ với iBase theo địa chỉ:
Trụ sở chính
26/28 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
Văn phòng giao dịch: 
17/35 Simco- Phạm Hùng – Mỹ Đình - Hà Nội
 • Phone : (+844)66 82 35 38
 • Fax : (+844)66 82 35 38
 • WebSite : http://www.ibase.com.vn

Điều hành tác nghiệp

Hệ thống “Quản lý văn bản – Hồ sơ công việc” điện tử với chất lượng cao, tính ổn định, mức chi phí rất phù hợp để áp dụng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hệ thống đáp ứng quá trình điều hành tác nghiệp một cách thông suốt, mạch lạc, luồng thông tin được lưu chuyển một cách logic, đảm bảo tính đúng đắn, tính kịp thời và đạt được hiệu quả cao từ cấp cao nhất trong một cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đến các chuyên viên và sự phản hồi ngược lại. Thêm nữa, tạo ra môi trường cộng tác giúp cho việc chia sẻ thông tin và phối hợp làm việc được dễ dàng...

Xuất phát từ yêu cầu về tính hiệu quả trong quá trình quản lý điều hành công việc ở các cơ quan đơn vị, danh nghiệp, tổ chức… Môi trường làm việc thủ công, cổ điển đã không thể đem lại hiệu quả cao nhất và sự phát triển của CNTT đã hình thành nên môi trường tác nghiệp điện tử.

Hệ thống “Quản lý văn bản – Hồ sơ công việc” điện tử với chất lượng cao, tính ổn định, mức chi phí rất phù hợp để áp dụng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hệ thống đáp ứng quá trình điều hành tác nghiệp một cách thông suốt, mạch lạc, luồng thông tin được lưu chuyển một cách logic, đảm bảo tính đúng đắn, tính kịp thời và đạt được hiệu quả cao từ cấp cao nhất trong một cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đến các chuyên viên và sự phản hồi ngược lại. Thêm nữa, tạo ra môi trường cộng tác giúp cho việc chia sẻ thông tin và phối hợp làm việc được dễ dàng.

 • Hệ thống hoàn toàn đáp ứng Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho các dự án dùng chung theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg (HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH) - Bộ Thông tin Truyền thông
 • Hệ thống có kiến trúc và thiết kế mở để dễ dàng nâng cấp đáp ứng sự mở rộng về quy mô của các đơn vị về tổ chức, giải quyết công việc dẫn tới mở rộng mức độ nghiệp vụ, số lượng người tham gia hệ thống, dung lượng lưu trữ dữ liệu,…
 • Dễ dàng trao đổi thông tin với các hệ thống khác thông qua hệ thống web services, email, biztalk…
 • Tích hợp với nền tảng kết nối Chính phủ điê%3ḅn tử Microsoft Connected Government Framework (CGF)
 • An toàn, bảo mâ%3ḅt cao, bảo mật thông tin theo nhiều mức: mức ứng dụng, mức mạng, mức xác thực người sử dụng và mức cơ sở dữ liê%3ḅu. Hệ thống đáp ứng khả năng bảo mật tại mức chứng thực của các máy chủ trong hệ thống. Toàn bộ các dữ liệu cần quản lý được lưu trong cơ sở dữ liê%3ḅu, được mã hóa và phân quyền truy cập chặt chẽ; industrial park in vietnam
 • Quy trình xử lý tác nghiệp linh động: Quy trình xử lý văn bản, công việc, tài liệu liên quan tới hồ sơ công việc linh động phù hợp với các tình huống thực tế trong các quy trình tác nghiệp;
 • Dễ dàng thay đổi cấu trúc tài liệu: Khả năng tùy biến tài liệu, thay đổi tài liệu để cho phù hợp với quá trình sử dụng của người dùng, dễ dàng cập nhật chỉnh sửa trực tiếp các văn bản trên máy chủ;
 • Sản phẩm được xây dựng trên nền tảng web: chỉ cần một máy tính được kết nối với mạng bạn hoàn toàn có thể đăng nhập vào chương trình và kiểm soát tất cả các hoạt động trong tổ chức của mình;
 • Tính mở: Đó là khả năng tích hợp với trang thông tin Portal của một tổ chức, khả năng tích hợp với hệ thống các phần mềm khác;
 • Công cụ tìm kiếm ưu việt.