Minimize

Thông tin tham khảo

Minimize

Thông tin liên hệ

Để được Tư vấn, Hỗ trợ Quý khách vui lòng liên hệ với iBase theo địa chỉ:
Trụ sở chính
26/28 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
Văn phòng giao dịch: 
17/35 Simco- Phạm Hùng – Mỹ Đình - Hà Nội
 • Phone : (+844)66 82 35 38
 • Fax : (+844)66 82 35 38
 • WebSite : http://www.ibase.com.vn

Tổng quan về ứng dụng

Phần mềm “Quản lý Dự án”là hệ thống phần mềm chạy độc lập hoặc theo mô hình đa cấp, phục vụ công tác quản lý thông tin thực hiện dự án, quản lý vốn, lập dự toán, tổng hợp dữ liệu các dự án đầu tư

Một số chức năng cơ bản của hệ thống

1. Quản lý thông tin chung của dự án:

 • Quản lý quyết định đầu tư, quyết định bổ sung hoặc điều chỉnh
 • Quản lý phê duyệt thiết kế thi công, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán và các quyết định bổ sung, điều chỉnh
 • Quản lý danh sách các hạng mục dự án
 • Quản lý các văn bản hồ sơ liên quan đến dự án

2. Quản lý đấu thầu và hợp đồng

 • Quản lý kế hoạch đấu thầu, thông tin đấu thầu
 • Quản lý danh sách nhà thầu
 • Quản lý hợp đồng. Bao gồm thông tin thực hiện hợp đồng, các biên bản nghiệm thu, khối lượng thực hiện, khối lượng phát sinh, công nợ, tạm ứng, thanh toán vốn

3. Quản lý vốn và thông tin thực hiện dự án

 • Quản lý Tổng mức đầu tư, Tổng dự toán, Nguồn vốn, cơ cấu vốn đầu tư
 • Quản lý kế hoạch vốn: Lập, tổng hợp, phân bổ kế hoạch vốn, điều chỉnh kế hoạch vốn
 • Quản lý thông tin thực hiện dự án, tổng giá trị khối lượng tại hiện trường, tổng giá trị khối lượng nghiệm thu, giá trị thanh toán, tổng vốn tạm ứng,…
 • Quyết toán vốn theo Hạng mục hoặc toàn bộ Dự án

4. Quản lý và lập dự toán xây dựng

 • Hệ thống cung cấp đầy đủ các Định mức ngành xây dựng, giao thông, thủy lợi, viễn thông,… Đơn giá xây dựng tất cả các tỉnh thành trong toàn quốc
 • Hệ thống mở có thể điều chỉnh, thêm mới Đơn giá, định mức, cập nhập giá tháng, cho toàn bộ hệ thống hoặc trên mỗi một dự án, hạng mục
 • Lập và quản lý các loại chi phí dự án: Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng
 • Tính chi phí vận chuyển đến chân công trình
 • Người dùng có thể điều chỉnh các hệ số chi phí xây lắp
 • Hệ thống cung cấp các bảng dự toán, bảng chiết tính dự thầu, bảng đơn giá dự thầu, bảng phân tích vật tư, bảng hao phí vật liệu - nhân công - ca máy, bảng tổng hợp vật tư, bảng tính chênh lệch giá vật tư, bảng tổng hợp kinh phí hạng mục, bảng tổng hợp cho phí xây dựng, bảng tổng hợp kinh phí công trình, …
 • Hệ thống có thể in, kết xuất các báo cáo về dự toán với các định danh file: pdf, excel, word...

5. Hệ thống báo cáo

 • Hệ thống báo cáo được cập nhập theo các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất bao gồm các báo cáo về thực hiện vốn đầu tư, tổng hợp vốn đầu tư, tạm ứng, thanh quyết toán dự án